Tang en Han dynastie beelden

De Tang-dynastie was een Chinese keizerlijke dynastie van 618 na Christus tot 907 na Christus en een van de belangrijkste tijdperken in de Chinese geschiedenis. Deze gouden eeuw in China bracht bijvoorbeeld de mooiste Chinese poëzie voort die ooit is voortgebracht, de opkomst van het boeddhisme in China, sociale rechten voor vrouwen, spectaculaire kunstwerken, houtsnededruk, de introductie van stoelen en de bekendheid van het paard als symbool van welvaart en macht in China. Veel uitvindingen en culturele uitwisselingen werden mogelijk gemaakt door de stroom van handel, wetenschap en religie langs de zijderoutes. We kennen deze periode vooral door de prachtige kunstwerken die zijn gemaakt en de vele aardewerken beelden en aardewerk die als cadeau voor het hiernamaals zijn achtergelaten.

    Contacteer ons

    Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen?