MIAO: etnische minderheidsgroepering in China

Het merendeel van de tribale sieraden in onze collectie is afkomstig van de Miao, een minderheidsgroepering in China.

Bijna 9 miljoen mensen behoren tot deze stam; één van de grootste minderheidsgroeperingen in China. Door de lange Chinese geschiedenis heen werden de etnische Miao verjaagd van hun oorspronkelijke grondgebied, maar tegenwoordig wonen ze vooral in Guizhou, Yunnan, Hunan, Hubei, Hainan en de Guangxi Zhuang Autonome Prefectuur. Ze zijn verdeeld in verschillende takken, zoals Zwarte Hmong, Witte Hmong, Gestreepte Hmong, enz.

De Miao’s zijn zeer bedreven in het handwerk, zoals borduren, weven, papierkunst en batik, maar ze staan vooral bekend om hun prachtige zilveren sieraden en ornamenten.

De zilveren sieraden van de Miao-groep zijn ongeëvenaard, zowel qua hoeveelheid als qua variëteit. Het Miao-volk is al sinds de oudheid zeer gecharmeerd van zilver. Zilver heeft een bijzondere betekenis in de Miao-cultuur. Het is dé manier om de Miao-vrouwen te onderscheiden van andere minderheden. Als gevolg daarvan is zilverversiering voor de Miao-vrouwen ingeworteld in de cultuur en het sociale leven. De zilver ambacht heeft zich ontwikkeld tot een unieke kunstvorm.

Voor vrouwen uit de Miao-gemeenschap is het dragen van zware en uitgebreide zilveren hoofdtooien en sieraden gebruikelijk tijdens bruiloften, begrafenissen en het jaarlijkse Sister’s Meal Festival, een lente-viering waarbij paren in het openbaar hun liefde verklaren. Veel families geloven dat hun dochters niet kunnen trouwen als ze niet genoeg zilveren sieraden hebben, meestal tot 15 kilo, en beginnen tot 10 jaar voor de ceremonie te sparen. Ze zeggen dat je de rijkdom van een familie kunt afleiden uit het zilver dat hun dochter draagt. Zilver wordt daarom ook geassocieerd met vrouwelijke schoonheid.

Tradities met betrekking tot zilver

De Miao aanbidden de maan. Gebaseerd op de volksliederen van Miao, zijn hun voorouders van de Maan die door God in zilver is veranderd. Miao-mensen geloven dat als ze sterven, hun zielen de 12 zilveren trappen naar de Maan zullen beklimmen waar hun zielen zich zullen herenigen met hun voorouders.

Zilver betekent rijkdom. Miao voorouders werden gedwongen om van plaats tot plaats te migreren om vervolging en oorlogen te vermijden nadat hun legers verslagen waren. Het blijft een traditie dat de Miao hun rijkdom omzetten in zilveren sieraden, die gemakkelijk over te dragen zijn en dat Miao-families met elkaar wedijveren om grotere en zwaardere juwelen voor hun dochters te maken. Ze geloven dat elk meisje zilveren sieraden en bloemen moet hebben. Zilveren kronen worden van generatie op generatie doorgegeven als onderdeel van het familievermogen.

De Miao geloven dat zilver de boze geesten weghoudt en goed geluk aantrekt, dus dragen ze zilveren sieraden en gebruiken ze zilveren kommen, eetstokjes, lepels, bekers, theepotten en andere zilveren voorwerpen in hun leven.

Er is een grote vraag naar Miao zilver, maar de meeste ambachtslieden kunnen vaak alleen in het laagseizoen werken. In het laagseizoen verschijnen in sommige regio’s unieke “zilverdorpen” of grote samengestelde zilverwerkplaatsen.

Omdat de Miao geen natuurlijke zilverbronnen hebben, smolten de hardwerkende Miao vroeger bijna alle zilveren munten en baren om die ze verdienden. Dit leidde tot verschillende niveaus van zuiverheid van het zilver, omdat de valuta’s van regio tot regio verschilden. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw begon de overheid regelmatig speciaal zilver toe te wijzen aan de Miao-bevolking als teken van respect voor hun traditie en gebruiken.

Het ontwerp van de zilveren decoraties is grotendeels geïnspireerd op andere kunstvormen zoals borduurwerk en wasdrukken. De zilversmeden verbeteren en verrijken consequent de patronen met behoud van de traditionele ontwerpen.

De rijke variëteiten, de elegante patronen en het voortreffelijke vakmanschap tonen niet alleen de kleurrijke wereld van de Miao, maar ook hun spirituele leven.

    Contacteer ons

    Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen?